Business Excellence Edycja 2019

Prowadzisz firmę? Dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem XIV edycji Programu Promocji Firm “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę swojego przedsiębiorstwa oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Partner Strategiczny 
 
LCK logoPL poziom colours 
logo Markalubelskie

 Sponsor Platynowy 

Skarbiec logo color RGB

 
 
 
 
Sponsor Złoty

PKO BP mniejszeBGK


 

Partnerzy

 

nbp

 

 679-BARR

Kancelaria radcy Prawnego aneta bernat

logo Lewczuk Sp z o o-page-001

 

 

Sponsorzy

 

logoRestauracja

royal chocolate

korab garden

Browar Jagiełło

polonica

 

EFRR kolor ok x4


 

Weryfikacja

SKŁADY KOMISJI I KAPITUŁY PROGRAMU PROMOCJI FIRM BUSINESS EXCELLENCE 2019

Komisja:

 1. Józef Kuczmaszewski - Politechnika Lubelska
 2. Anna Grzegorczyk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 3. Stefan Czerwiński - DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.
 4. Renata Kwiatkowska - Narodowy Bank Polski
 5. Renata Kwiatkowska - UMCS 
 6. Antoni Magdoń - Pekao S. A. 
 7. Tomasz Klepka - Polska Akademia Nauk
 8. Maciej Jankowski - Skarbiec TFI
 9. Ewa kwiek - PKO BP
 10. Agnieszka Nosal-Wiercińska - UMCS
 11. Tomasz Augustynowicz - Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Kapituła:

 1. prof. dr hab. Jerzy Węcławski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 2. dr Ilona Skibińska-Fabrowska - Narodowy Bank Polski
 3. Tadeusz Buczek - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 4. Agnieszka Gąsior-Mazur - Lubelski Klub Biznesu
 5. Magdalena Filipek-Sobczak - LAWP
 6. prof. Piotr Kacejko - Rektor Politechniki Lubelskiej 
 7. ks. prof. Antoni Dębiński - Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
 8. prof. Zygmunt Litwińczuk - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego 
 9. Aleksander Puła - Dyrektor Południowo-Wschodniego Regionu PKO BP
 10. Tomasz Bembenek - Dyrektor Oddziału Lubelskiego Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Aby zostać zakwalifikowanym do konkursu przedsiębiorstwo jest zobowiązane do złożenia niżej wymienionych dokumentów:

1. Ankiety weryfikacyjnej wraz z dołączonym do niej "oświadczeniem".
2. Oświadczenia o niezaleganiu w opłatach wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.
3. Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu rejestracyjnego przedsiębiorstwa.


Komisja Programu na podstawie ankiet weryfikacyjnych przyzna każdemu uczestnikowi konkursu do 153 punktów.

Obszary poddawane ocenie to:

1. Poziom inwestycji w tym inwestycje w regionie
2. Polityka personalna
3. Działalność proekologiczna
4. Wrażliwość społeczna
5. Relacje z klientami i promocja firmy
6. Przestrzeganie zasad etyki
7. Działalność eksportowa i promowanie regionu za granicą
8. Innowacyjność

W drugim etapie konkursu Kapituła Programu ma prawo zweryfikować punkty przyznane każdej firmie.
Podstawą oceny kapituły będą: dokumentacja zebrana w I Etapie konkursu, punktacja przyznana przez Komisję Programu oraz opinie z przeprowadzonych audytów.

 

 
Patronaty Honorowe
 
luw patronat2018   Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg    

 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o