BE 2017

Prowadzisz firmę? Dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem XI edycji Programu Promocji Firm “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę swojego przedsiębiorstwa oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Laureaci XI edycji
MAŁA FIRMA

KRYSTIAN - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LAUREAT PROGRAMU PROMOCJI FIRM „Business Excellence” 2016

 

ŚREDNIA FIRMA

MEDI-SEPT SP. Z O.O. - LAUREAT PROGRAMU PROMOCJI FIRM „Business Excellence” 2016

 

DUŻA FIRMA

PZL-ŚWIDNIK S.A. - LAUREAT PROGRAMU PROMOCJI FIRM „BUSINESS EXCELLENCE” 2016

 

innilaureaci

 

Wyróżnieni

EXPORTER I PROMOTOR REGIONU ZA GRANICĄ

MODERN-EXPO S.A. - WYRÓŻNIENIE w kategorii eksporter i promotor regionu za granicą

FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH-KRAŚNIK S.A. - WYRÓŻNIENIE w kategorii eksporter i promotor regionu za granicą

 

INNOWACYJNOŚĆ

FIRMA LADROS S.C. – WYRÓŻNIENIE w kategorii innowacyjność organizacyjna i jakość produktów

ADAMPOLNET- WYRÓŻNIENIE w kategorii Przedsiębiorstwo innowacyjne

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE „CEWAR” WIĘCH & WIĘCH S.J. - WYRÓŻNIENIE w kategorii innowacyjność i jakość produktów

 

PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

DREWNOLIT - WYRÓŻNIENIE w kategorii Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i promujące potencjał turystyczny regionu

PROMOTOR REGIONU

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE „MALINEX” RYSZARD MALINOWSKI - WYRÓŻNIENIE w kategorii promotor regionu w kraju i za granicą

 

FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH-KRAŚNIK S.A. - WYRÓŻNIENIE w kategorii eksporter i promotor regionu za granicą

 

 

INWESTOR REGIONALNY

FABRYKA KABLI ELPAR - WYRÓŻNIENIE W KATEGORII inwestor regionalny

Weryfikacja

SKŁAD KOMISJI PROGRAMU PROMOCJI FIRM BUSINESS EXCELLENCE 2017

    SKŁAD KOMISJI PROGRAMU:

1. prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski - Politechnika Lubelska

2. Anna Grzegorczyk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

3. Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

4. Renata Kwiatkowska - Narodowy Bank Polski

  SKŁAD KAPITUŁY PROGRAMU:

1. prof. dr hab. Jerzy Węcławski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

2. dr Ilona Skibińska-Fabrowska - Narodowy Bank Polski

3. Agnieszka Gąsior-Mazur - Lubelski Klub Biznesu

4. Marceli Niezgoda - Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

5. prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Rektor - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6. prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Rektor - Politechnika Lubelska

>>> REGULAMIN PROGRAMU "BUSINESS EXCELLENCE" <<<
(kliknij na powyższy napis aby pobrać regulamin)

Aby zostać zakwalifikowanym do konkursu przedsiębiorstwo jest zobowiązane do złożenia niżej wymienionych dokumentów:

1. Ankiety weryfikacyjnej wraz z dołączonym do niej "oświadczeniem".
2. Oświadczenia o niezaleganiu w opłatach wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.
3. Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu rejestracyjnego przedsiębiorstwa.


Komisja Programu na podstawie ankiet weryfikacyjnych przyzna każdemu uczestnikowi konkursu do 153 punktów.

Obszary poddawane ocenie to:

1. Poziom inwestycji w tym inwestycje w regionie
2. Polityka personalna
3. Działalność proekologiczna
4. Wrażliwość społeczna
5. Relacje z klientami i promocja firmy
6. Przestrzeganie zasad etyki
7. Działalność eksportowa i promowanie regionu za granicą
8. Innowacyjność

W drugim etapie konkursu Kapituła Programu ma prawo przyznać w każdym z ww. obszarów po 5 punktów każdej firmie.
Podstawą oceny kapituły będą: dokumentacja zebrana w I Etapie konkursu, punktacja przyznana przez Komisję Programu oraz opinie z przeprowadzonych audytów.
Łączna liczba możliwych do uzyskana punktów w Etapie II konkursu wynosi 40.
W całym konkursie można uzyskać maksymalnie 193 punktów.

 

 
Patronaty Honorowe
 
logo-patronat marszalek Sosnowski 1 Patronat Prezydenta Lublin                ZGL         

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o