Business Excellence Edycja 2018

Prowadzisz firmę? Dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem XIII edycji Programu Promocji Firm “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę swojego przedsiębiorstwa oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Partner

 

Lubelskie.jpg


 

Sponsor Złoty

Pko.jpg


 

Sponsorzy

Piaski-Logo-CMYK.jpg  logo_Lewczuk_Sp_z_o_o-page-001.jpg

logo_GRELA.jpg  logo_Kancelaria_Anety_Bernat.jpg

Logo_slim_led_wector.png

 


 

Partner Techniczny

Mikrobit_logo_JPG.jpg

Weryfikacja

SKŁADY KOMISJI I KAPITUŁY PROGRAMU PROMOCJI FIRM BUSINESS EXCELLENCE 2018

Komisja:

 1. Anna Grzegorczyk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 2. Stefan Czerwiński - DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.
 3. Renata Kwiatkowska - Narodowy Bank Polski
 4. Antoni Magdoń
 5. Tomasz Klepka - Polska Akademia Nauk

Kapituła:

 1. prof. dr hab. Jerzy Węcławski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 2. dr Ilona Skibińska-Fabrowska - Narodowy Bank Polski
 3. Agnieszka Gąsior-Mazur - Lubelski Klub Biznesu
 4. Marceli Niezgoda - Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
 5. ks. dr Stanisław Sieczka - Uniwersytet Przyrodniczy
 6. inż. Wiesław Sikora - Politechnika Lubelska
 7. dr Anna Spoz - Katolicki Uniwersytet Lubelski

 >>> REGULAMIN PROGRAMU "BUSINESS EXCELLENCE" <<<

(kliknij na powyższy napis aby pobrać regulamin)

Aby zostać zakwalifikowanym do konkursu przedsiębiorstwo jest zobowiązane do złożenia niżej wymienionych dokumentów:

1. Ankiety weryfikacyjnej wraz z dołączonym do niej "oświadczeniem".
2. Oświadczenia o niezaleganiu w opłatach wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.
3. Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu rejestracyjnego przedsiębiorstwa.


Komisja Programu na podstawie ankiet weryfikacyjnych przyzna każdemu uczestnikowi konkursu do 153 punktów.

Obszary poddawane ocenie to:

1. Poziom inwestycji w tym inwestycje w regionie
2. Polityka personalna
3. Działalność proekologiczna
4. Wrażliwość społeczna
5. Relacje z klientami i promocja firmy
6. Przestrzeganie zasad etyki
7. Działalność eksportowa i promowanie regionu za granicą
8. Innowacyjność

W drugim etapie konkursu Kapituła Programu ma prawo przyznać w każdym z ww. obszarów po 5 punktów każdej firmie.
Podstawą oceny kapituły będą: dokumentacja zebrana w I Etapie konkursu, punktacja przyznana przez Komisję Programu oraz opinie z przeprowadzonych audytów.
Łączna liczba możliwych do uzyskana punktów w Etapie II konkursu wynosi 40.
W całym konkursie można uzyskać maksymalnie 193 punktów.

 

 
Patronaty Honorowe
 
luw logo-patronat marszalek S SOSNOWSKI hetman-logo-740x601  Logo jubileuszowe wersja dla US w Lublinie odmiana podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg    

EFRR_kolor_z_tekstem.jpg

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o