Business Excellence Edycja 2019

Prowadzisz firmę? Dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem XIV edycji Programu Promocji Firm “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę swojego przedsiębiorstwa oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Harmonogram programu
ETAP 0 ETAP 1 ETAP 2
23 kwietnia
2019 r.
od 23 kwietnia
2019 r.
24 maja
2019 r.
28 maja
2019 r.
28 maja
2019 r.
4 czerwca
2019 r.
do 6 czerwca
2019 r.
12 czerwca
2019 r.
dziubek
dziubek
dziubek
dziubek
dziubek
dziubek
dziubek
dziubek
Oficjalne otwarcie XIV Edycji Programu Promocji Firm Business Excellence
Rekrutacja uczestników, przyjmowanie kwestionariuszy zgłoszeniowych, ankiet wraz z listą wymaganych załączników oraz potwierdzeń opłat rejestracyjnych.
Ostateczny termin składania ankiet weryfikacyjnych oraz wniesienia opłaty rejestracyjnej. Zamknięcie listy uczestników Programu.
Obrady Komisji Programu.
Ogłoszenie listy uczestników drugiego etapu konkursu.
Ostateczny termin składania odwołań od decyzji Komisji Programu.
Ostateczny termin na dokonanie drugiej opłaty konkursowej.
Audyt i obrady Kapituły Programu.
Gala Programu. Oficjalne ogłoszenie listy laureatów i wręczenie nagród.
 
Partner Strategiczny 
 
LCK logoPL poziom colours 
logo Markalubelskie

 Sponsor Platynowy 

Skarbiec logo color RGB

 
 
 
 
Sponsor Złoty

PKO BP mniejszeBGK


 

Partnerzy

 

nbp

 

 679-BARR

Kancelaria radcy Prawnego aneta bernat

logo Lewczuk Sp z o o-page-001

 

 

Sponsorzy

 

logoRestauracja

royal chocolate

korab garden

Browar Jagiełło

polonica

 

EFRR kolor ok x4


 

Współpraca nauki i biznesu ...
04 kwietnia 2011

prof_weclawski

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jerzy Węcławski

"Ściślejsza współpraca nauki i biznesu powinna być strategicznym celem Lubelszczyzny."

 

Rozwój Lubelszczyzny wymaga podejmowania wielu różnorodnych, wzajemnie wspomagających się inicjatyw, które pozwolą na wykorzystanie jej obecnego potencjału, jego wzmacnianie i systematyczne budowanie zrównoważonej gospodarki i środowiska przyjaznego przedsiębiorcom i mieszkańcom. Szczególną rolę w realizacji tego zadania powinna odgrywać synergia pomiędzy silnym środowiskiem akademickim Lublina a gospodarką o różnicowanej strukturze, która tworzą zarówno wielkie podmioty o silnej pozycji rynkowej, jak i małe, innowacyjne firmy rozpoczynające dopiero swoją drogę rozwoju. Uczelnie to z jednej strony kuźnie wysoko wykwalifikowanych kadr, a z drugiej ośrodki naukowo-badawcze. Coraz wyraźniej rysuje się potrzeba szybkiego dostosowywania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, tak aby struktura kwalifikacji zawodowych absolwenta składała się w odpowiednich proporcjach z najnowszej wiedzy, umiejętności praktycznych oraz postaw odpowiadających wartościom nowoczesnego społeczeństwa. Badania naukowe prowadzone w uczelniach powinny natomiast w zdecydowanie większym zakresie niż obecnie mieć charakter aplikacyjny i wspierać konkurencyjność gospodarki. Realizacja tych zadań wymaga ściślejszej współpracy nauki i praktyki, współpracy opartej na obopólnych korzyściach. Zainicjowanie współpracy wymaga poznania się, identyfikacji obustronnych potrzeb i problemów, określenia celów i oczekiwań. Program Promocji Firm Excellence w Biznesie prowadzony przez Lubelski Klub Biznesu dobrze służy realizacji wskazanych zadań. Jego unikatowy charakter przejawia się w promocji przedsiębiorstw, które odnoszą sukcesy w gospodarce, poprzez inwestycje wzmacniają gospodarczy potencjał regionu, eksportując promują go na rynkach zagranicznych, wykazują przyjazne nastawienie do środowiska, a przede wszystkim stosując innowacyjne produktowe, technologiczne i usługowe podnoszą jego konkurencyjność. Większość innowacji powstaje na styku uczelni i biznesu. Efekty badań wdrażanych do gospodarki są podstawą jej szybkiego rozwoju. Informacja o sukcesach odnoszonych przez rodzime firmy pobudza przedsiębiorczość, kieruje na przedsiębiorstwa i region uwagę inwestorów, wskazuje uczelniom preferowane przez rynek kierunki kształcenia i atrakcyjnych partnerów do współpracy w realizacji projektów badawczych.

Prof. dr hab. Jerzy Węcławski

 
Patronaty Honorowe
 
luw patronat2018   Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg    

 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o